LEONIDA IZ STRAGARA

STRAGARI su dali barjaktara Srpske revolucije Tanaska Rajića, koji je spartanski poginuo u Drugom srpskom ustanku. U boju na Ljubiću zapovedao je baterijom topova, na koju su Turci usmerili glavni napad. Kad su prodrli u šanac, Tanasko je ostao sam da kuburom i sabljom brani topove, dok nije isečen. Videvši to junaštvo, srpska vojska je jurnula u protivnapad i porazila Turke. Tanaskova mučenička glava nađena je kraj topova i sahranjena uz zid hrama Voljavče.