MENUMENU

NAJNOVIJE VESTI

I u Opštini Ćuprija raspisan javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućicom !!!

  • Izvor: Opština Ćuprija

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućicom, za koje je iz budžeta Republike Srbije izdvojeno 500 miliona dinara.

Na konkurs mogu da se jave državljani Srbije, sa prebivalištem na teritoriji zemlje, mlađi od 45 godina i bez nekretnine u vlasništvu, a država će finansirati kupovinu seoskih kuća sa okućnicom u vrednosti do najviše 1,2 miliona dinara po objektu.

Rok za podnošenje prijave teče od dana objavljivanja javnog konkursa do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, najkasnije do 1. novembra ove godine, a bespovratna sredstva će se dodeljivati, kako je istaknuto, po redosledu podnetih prijava.

U prilozima se nalaze Program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, integralni tekst konkursa, potrebne prijave i ostala dokumentacija.

program-dodole-bespovratnih-sredstava-za-kupovinu-seiske-kuce-sa-okucnicom

tekst-javnog-konkursa-seoske-kuce

Prilog1-Izjava-o-saglanosti-stranke-kao-poseban-prilog-obrasca-zahtev

obrazac-prijave-seoske-kuce

PRATITE NAŠ PORTAL I NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

PRIJATELJ  TEKSTA

PRETHODNE VESTI

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća, sa okućnicom

  • Izvor: Opština Paraćin

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća, sa okućnicom, za koje je iz budžeta Republike Srbije izdvojeno 500 miliona dinara.

Na konkurs se mogu javiti lica koja su državljani Srbije, imaju prebivalište na teritoriji Republike, mlađa su od 45 godina, koja su u bračnoj ili trajnoj vanbračnoj zajednici, samohrani roditelji i mladi poljoprivrednici, lica koja nemaju nekretnine u vlasništvu, nisu u krvnom srodstvu sa prodavcem kuće, nisu u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti i nemaju neizmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa, u skladu sa propisima Republike Srbije.

Država će finansirati kupovinu seoskih kuća sa okućnicom u vrednosti do najviše 1,2 miliona po objektu.

Rok za podnošenje prijava teče od dana objavljivanja javnog konkursa, do utroška predviđenih budžetskih sredstava za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra ove godine, dok će se bespovratna sredstva dodeljivati po redosledu podnetih prijava.

Sve bliže informacije zainteresovana lica mogu dobiti u kancelariji broj 50, u zgradi Opštinske uprave Paraćin.

PRATITE NAŠ PORTAL I NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

PRIJATELJ  TEKSTA

PRETHODNE VESTI

Opština Ćuprija obezbedila pet miliona dinara za sufinansiranje projekata energetske efikasnosti za ovu godinu!!!

  • Izvor, foto: Opština Ćuprija

Na današnjoj konferenciji predsednik Opštine Ćuprija Jovica Antić rekao je da, pre svega, želi da razjasni određene nedoumice koje su se pojavile u vezi sa sufinansiranjem projekata kojima će se unaprediti energetska efikasnost objekata u opštini Ćuprija, i dodao:

„Opština Ćuprija je obezbedila pet miliona dinara za sufinansiranje projekata energetske efikasnosti za ovu godinu. Konkurs će biti raspisan u narednih mesec dana, a mera koju ćemo da predvidimo ove godine je zamena stolarije. Za druge mere, koje su kompleksnije, bilo bi potrebno mnogo vremena, tako da ćemo njih verovatno da primenjujemo u narednim godinama“.

U Opštini Ćuprija kažu da ni ostale lokalne samouprave ove godine, kada se rade probni projekti unapređenja energetske efikasnosti, nisu predvideli veća sredstva za ove namene, pa tako navode primer Grada Požarevca, gde je iz lokalnog budžeta za sufinansiranje projekata energetske efikasnosti izdvojeno šest miliona dinara.

Inače, valja podsetiti da je Opština Ćuprija među prvim lokalnim samoupravama krenula u unapređenje energetske efikasnosti javnih objekata, pre svega škola ali i zgrade Fonda PiO, što samo podupire danas ponovljene tvrdnje čelnika lokalne samouprave da su iskreno posvećeni energetskoj efikasnosti i javnih, i privrednih, i stambenih objekata.

PRATITE NAŠ PORTAL I NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

PRIJATELJ  TEKSTA

PRETHODNE VESTI

Program vraćanja života u napuštenim seoskim domaćinstvima u Užicu !!!

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić održao je sastanak sa predstavnicima jedinica lokalnih samouprava, na kome je prisustvovao pomoćnik gradonačelnice za populacionu politiku Mirjana Radivojčević, povodom nedavno usvojenog Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

„Ovo je misija – nadstranačka, nadpolitička, nadnacionalna. Misija iza koje stoje najveći autoriteti ove zemlje i ove nacije – Srpska pravoslavna crkva, sve verske zajednice, Srpska akademija nauka i umetnosti i ključna institucija ove, kao i svake druge zemlje, institucija predsednika Republike“ izjavio je Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu na radnom sastanku sa čelnim ljudima svih jedinica lokalnih samouprava sa teritorije Republike Srbije.

„Svi zajedno, sa predstavnicima lokalnih samouprava, krećemo u jedan izuzetno važan posao – vraćanje života u napuštena seoska domaćinstva. Ova misija će trajati. Ja se nadam da će ovo što otpočinjemo, raditi i generacije posle nas, a cilj je jedan jedini – vratiti život u sela Srbije. Ako žive sela Srbije živeće i Srbija.“ rekao je Krkobabić.
Ministarstvo za brigu o selu predložilo je, a Vlada Srbije u junu ove godine, donela „Uredbu o utvrđivanju programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2021. godinu.“

Programom je predviđena dodela bespovratnih sredstava mladim bračnim i vanbračnim parovima, samohranom roditelju i mladom poljoprivredniku/ci do 45 godina života za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, koja može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta Republike Srbije, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima.

Predsednik akademijskog odbora za selo SANU, akademik Dragan Škorić bio je decidiran „Srpska akademija nauka i umetnosti pruža bezrezervnu i snažnu podršku. Naša poruka je sažeta u tri reči- znanje, znanje i znanje, a sve u službi preporoda sela Srbije.“
Sprovođenje ovog Programa je od nacionalnog značaja, primenjuje se na čitavoj teritoriji Republike Srbije i za njegovu realizaciju od posebne važnosti je angažovanje jedinica lokalnih samouprava.
Prema podacima Akademijskog odbora za selo u Srbiji ima 200.000 praznih kuća – 150.000 kuća čiji je vlasnik poznat i 50.000 kuća kojima se ne zna vlasnik.

Za ovaj program opredeljeno je pola milijarde dinara, a sredstva će se dodeljivati po redosledu podnetih prijava – do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2021. godine.

PRATITE NAŠ PORTAL I NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

PRIJATELJ  TEKSTA

PRETHODNE VESTI

Zabrana nenamenskog i apeli za racionalno korišćenje vode !!!

UŽICE-Na današnjoj sednici Gradsko veće donelo je Naredbu kojom se upozoravaju građani, korisnici vodovoda, da pijaću vodu koriste racionalno i u skladu sa njenom namenom i da se zabranjuje korišćenje pijaće vode za zalivanje dvorišta, bašti, voćnjaka, poljoprivrednih useva, punjenje privatnih rezervoara i dr.

Foto: Grad Užice

Prema građanima koji ne poštuju ovu Naredbu preduzeće se mere predviđene Zakonom o vodama i Zakonom o komunalnim delatnostima i odgovarajućim gradskim odlukama.
Prema rečima direktora JKP “Vodovod” Duška Ljujića poslednjih par dana primećena je ekstremno povećana potrošnje vode u svim seoskim pravcima od Buara, Dubokog do Lužničke doline, a trenutno najveći problem predstavljaju Kačer i Drežnik.

“Ova potrošnja vode izazvana je nenamenskim trošenjem i korišćenjem vode, mnogo zasada se zaliva. Do sada nismo imali mogućnost da sankcionišemo takvo ponašanje građana i iz tog razloga smo predložili Gradskom veću, koje je to usvojilo, odluku o zabrani nenamenskog trošenja vode za piće. Zabranjuje se korišćenje vode za zalivanje zasada, punjenje bazena, pranje dvorišta, jer zbog nekoliko bahatih korisnika vode, veliki deo korisnika trpi na tim područjima. Punktni sistem je projektovan za jednu količinu vode, ali zahtevi i potrošnja su mnogo veći i mnogo više prevazilaze same kapacitete pumpanja. Vode imamo dovoljno, ali ne može da se ispumpa dovoljno na ta podrčja. Danas ćemo sa komunalnom policijom krenuti u obilaske svih većih zasada gde imaju sistemi kap po kap, večeras kada bude zalivanje iskontrolisaćemo dobar deo potrošača, uzimaćemo svu vodu na analizu, kontrolisati da li ima hlora u njoj ili ne. Samo prisustvo hlora će ukazati da je to voda nenamenski korišćena, a i steći će se uslovi za sankcionisanje takvih potrošača.”

“Takođe, od Gradskog veća dobili smo mogućnost da pojedine pravce možemo isključiti iz sistema za slučaj nekog ozbiljnijeg ugrožavanja funkcinisanja sistema. Nadam se da će ovo stabilizovati vodosnabdevanje i u tim rubnim područjima. Vode ima dovoljno, ali je ogromna potrošnja i ne možemo da je dopremimo do rubnih područja. Za sada ne postoji problem u vodosnabdevanju, ni u gradu, ni u Gradskoj opšitini Sevojno, imamo dovoljne količine vode” istakao je Ljujić.

“Trenutno se koristi četiri puta više vode nego u prethodnom periodu, sistem nije projektovan i prenapregnut je, pumpe rade 24 sata već četiri dana. Problem predstavljaju i ljudi koji noću neovlašćeno ulaze u naše objekte, šahte, i jedni drugima zatvaraju linije. Dat je nalog da se to sve zaključa i obezbedi. Postoje neodogovorni građani koji celo područje i ceo grad mogu da uvedu u problem” navodi direktor.

Ljujić je rekao da se poslednjih nekoliko dana u medijima pojavljuju informacije da je voda u Staparima neispravna za piće.

“Vodovod Stapari -Ponikve je seoski vodovod koji nije u nadležnosti JKP “Vodovod” i mi ne upravljamo tim sistemom. Taj problem se javlja u svim seoskim vodovodima koji nemaju sistemsku dezinfekciju vode, koji nemaju organizovanu preradu vode. To je problem koji se javlja sporadično 15 do 20 dana u toku godine, jer nema prerade vode na tim područjima. Na inicijativu Grada ušli smo u jedan veoma ozbiljan i veoma zahtevan posao stvaranja tehničkih mogućnosti i zakonskih osnova kako bi pojedini veći seoski vodovodi prešli u nadležnost JKP “Vodovod”. Time bi se isporučivala građanima voda za piće. Sisteme Ponikve, Kremna, Jelova Gora, Ribaševina moramo dovesti u stanje kao što je naš seoski vodovod u Potočanju koji je pod našom kontrolom gde imamo sistemsku dezinfekciju vode i kompletna tretman i preradu.”

“Kada je evidentiran problem pojave bakterija u vodi u Staparima kontaktirali su nas ljudi iz Mesne zajednice i iz Grada i JKP “Vodovod” je preporučio ugradnju hlorinatora, uređaja za hlorisanje vode čime će se značajno poboljšati kvalitet vode, ali to ne garantuje kvalitet vode 365 dana u godini. U procesu je nabavka hlorinatora, isporučioci opreme su dolazili na izvorište Ćosića vrelo sagledali potrebe, kapacitete. Nadamo se da će se hlorinatori ugraditi u najskorije vreme, čime će Stapari dobiti značajno kvalitetniju vodu” navodi Ljujić.

PRATITE NAŠ PORTAL I NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

PRIJATELJ  TEKSTA

PRETHODNE VESTI

KLIMA UREDJAJI-VRELI dani usijali su stanove, usijaće i račune!!!

  • Izvor: novosti.rs

VRELI dani usijali su stanove, a sav trud da se oni rashlade – usijaće i račune. I to one za struju.

Prema podacima “Elektrodistribucije Srbije” potrošnja najtoplijeg dana ovog meseca bila je skoro jednaka zimskoj. Građani koji domove rashlađuju deset i više sati, svakog dana, skoro da bi mogli da dupliraju mesečni trošak za struju. Pirkanje iz klime, kada bi se ostalo u “zelenoj” tarifi, koštalo bi nepune 2.000 dinara mesečno, ali za one koji troše samo “crvene” kilovate i čak 7.680 dinara.

“Elektroprivreda Srbije”, na svom sajtu potrošačima nudi savete o izboru uređaja. Prema njihovoj računici, jedan sat rada klime “dvanaestice” mesečno troši od 30 do 40 kilovat- sati, zavisno od energetskog razreda, što je od 192 do 768 dinara. Ukoliko ta klima radi deset sati dnevno, znači da je račun “teži” od 300 do 400 kilovat-sati. U višoj, dnevnoj, “zelenoj” tarifi to je od 1.920 dinara do 2.560 dinara. Ukoliko je potrošač u “plavom”, ovaj tempo hlađenja će ga koštati od 2.880 dinara do 3.840. Ko je zaglibio u “crvenu” tarifu deset sati klime, mesec dana, platiće od 5.760 do 7.680 dinara. Računica je manja, ukoliko građani klime pale noću, jer se tada kilovat-sat plaća od 1,6 dinara u “zelenoj”, preko 2,4 u “plavoj”, do 4,8 dinara u “crvenoj” zoni.

Potrošnja klima-uređaja zavisi od njegove snage, režima rada, vrste kompresora, starosti, energetskog razreda.

– Klima-uređaj snage 3,5 kilovata, u punoj snazi, maksimalno troši oko 1,2 kilovata struje – tvrde majstori za klime. – Moderni uređaji koriste inverterski kompresor, što znači da ne rade neprestano punom snagom, tako da i ta potrošnja pada u periodu kada održava postignutu temperaturu. Sve u svemu, nije lako izračunati koliko će rad klime na kraju koštati. Potrošnja zavisi od starosti uređaja, izolacije stana ili kuće. Od toga zavisi koliko će brzo dostići željenu temperaturu i koliko će je dugo samo održavati.

Letnja žega tako potrošnju struje približi onoj u najhladnijim mesecima godine.

– Sve intenzivnije povećanje potrošnje električne energije tokom letnjih meseci, pre svega zbog upotrebe rashladnih uređaja, dovode do situacije da su opterećenja distributivnog sistema tokom letnjih meseci približno ista onima koje postoje tokom zimskih meseci – kažu u “Elektrodistribuciji Srbije”.

Iz “Elektroprivrede Srbije” poručuju da njihov sistem radi stabilno i pouzdano, a da se proizvodnja uglja i električne energije odvija u skladu sa planom.

PRATITE NAŠ PORTAL I NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

PRIJATELJ  TEKSTA

PRETHODNE VESTI

SARADNJA KOMPANIJA HORISEN SOLUTIONS I DEUTSCHE TELEKOM-SARADNJA JE PUT KA USPEHU

  • PR tekst

HORISEN SOLUTIONS spada u red kompanija koje pomno prate zahteve modernog tržišta zadovoljavajući pritom i najsofisticiranije zahteve svojih kupaca. Dinamičan razvoj softverskih rešenja, alata i aplikacija na tržištu telekomunikacija, u poslednje dve decenije, stavio je ovu kompaniju pred brojne izazove u pogledu unapređenja proizvoda i zadovoljavanja sve viših standarda.

Zahvaljujući timskom radu inžinjera sa širokim znanjem i iskustvom i mogućnostima koje kompanija HORISEN SOLUTIONS pruža svojim zaposlenima u pogledu usavršavanja i praćenja najsavremenijih tehnologija, obezbeđene su stabilne tržišne pozicije i otvoren put daljem razvoju softvera iz oblasti mobilnih i web aplikacija. 

Okosnicu poslovanja kompanije čine brojni klijenti – kompanije koje u svom poslovanju koriste komercijalni SMS za uspostavljanje neposrednog odnosa sa krajnjim korisnikom. Jedan od velikih klijenata kompanije HORISEN SOLUTIONS je Deutsche Telekom, jedna od vodećih svetskih integrisanih telekomunikacionih kompanija.

Sam proces uspostavljanja poslovnog odnosa I saradnje ove dve kompanije bio je determinisan složenim zahtevima I visokim kriterijumima kompanije Deutsche Telekom u pogledu izbora proizvoda I poslovne reputacije kompanije čiji će proizvod kupiti. 

Kao kompanija koja opslužuje 184 miliona mobilnih korisnika i ima širok dijapazon usluga iz domena upravljanja i prodaje mreža i veza, Deutsche Telekom je u kompaniji HORISEN SOLUTIONS prepoznao kredibilnog poslovnog partnera. Proaktivni pristup poslovanju i proizvodi čiji se kvalitet permanentno unapređuje I prati zahteve tržišta, opredelili su Deutche Telekom ka korišćenju sveobuhvatne SMS platforme koja će pokrivati sve aspekte veletrgovine i na taj način poslovne procese učiniti jednostavnijim i sigurnijim.

Dinamika savremenog poslovanja u oblasti telekomunikacionih tehnologija i kontinuirane promene na tom planu ne ostavljaju vremena za složene poslovne procese. Umesto toga, svaka kompanija iz oblasti telekomunikacija nastoji da nađe proizvod koji će objediniti više poslovnih procesa na jednom mestu i omogućiti poslovanje „klikom na dugme“. HORISEN SOLUTIONS je upravo ponudom neutralne SMS platforme, koja nudi sveobuhvatan sistem izveštavanja i pregled unutrašnjih poslovnih aktivnosti po meri korisnika, osvojio poverenje kompanije Deutsche Telekom i obezbedio partnerstvo na duže staze.

Osim visoko kvalitetnim performansama SMS platforme, HORISEN SOLUTIONS je poverenje Deutsche Telekoma pridobio i stručnošću zaposlenih, profesionalnim pristupom poslu i posvećenim odnosom prema partnerstvu. U dobu u kome živimo, vreme je dragocen resurs. Podrška 24 sata dnevno, 7 dana nedeljno koju pruža kompanija HORISEN SOLUTIONS, a koja garantuje rešavanje eventualnih problema za kratko vreme još jedna je od performansi proizvoda koji je spojio interese ove dve kompanije. 

Poslovni planovi obe kompanije govore u prilog dugoročnoj saradnji. U skladu sa trendovima u svetu telekomunikacija, sledeći nivo saradnje u budućnosti biće zasnovan na širenju mogućnosti za višekanalnu komunikaciju i još intenzivnijem povezivanju sa krajnjim kupcima. Osnovu novih oblika saradnje kompanija HORISEN SOLUTIONS i Deutsche Telekom činiće kao i do sada – slušanje zahteva tržišta i kontinuitet u praćenju najsavremenijih trendova u oblasti telekomunikacionih tehnologija.

PRETHODNE VESTI

Bolji uslovi za obrazovanje 300 đaka u Beloj Crkvi uz podršku Norveške!!!

  • Autor: Petar JANJATOVIĆ

Bela Crkva, 11. jun 2021. – Kraljevina Norveška preko projekta “Norveška za vas – Srbija” podržala je obnovu fasade osnovne škole “Dositej Obradović” u Beloj Crkvi i opremanje kabineta za informatiku sa 70.000 evra. 

Predsednica opštine Bela Crkva Violeta Simić i zamenik ambasadora Kraljevine Norveške Geir Hakon Johansen obišli su danas ovu osnovnoškolsku ustanovu, na kojoj su radovi sprovedeni u okviru projekta završenog tokom prošle godine. 

Zgrada osnovne škole sagrađena je 1896. godine i zaštićena je kao spomenik kulture, a imala je razne namene pre nego što je četrdesetih godina 20. veka dobila svrhu obrazovne ustanove. Radovi sprovedeni 2019. godine, obuhvatali su restauraciju vučenih venaca i fasade, kao i zamenu oluka. 

“Uz podršku Kraljevine Norveške, uspeli smo da rekonstruišemo fasadu škole koja je deo zaštićenog gradskog jezgra, a sada nakon radova izgleda kao kada je sagrađena. Osim toga, oko 300 mališana ima bolje uslove za obrazovanje”, rekla je predsednica opštine Bela Crkva Violeta Simić.

Osim radova, opremljen je i školski kabinet za informatiku novim računarima, stolovima i stolicama, čime su unapređeni uslovi za održavanje nastave. Zahvaljujući ovom projektu, poboljšani su uslovi za rad i obrazovanje oko 300 učenika i nastavnika ove škole.

“Drago mi je što podrška Kraljevine Norveške daje konkretne i opipljive rezultate, kroz projekte kao što je ovaj. Zajedno smo uspeli da stvorimo sigurnije i produktivnije okruženje za đake u Beloj Crkvi, kao i preduslove za moderno informatičko obrazovanje koje je osnova za budućnost dece”, rekao je zamenik ambasadora Kraljevine Norveške Geir Hakon Johansen.

Projekat “Norveška za vas – Srbija” ima za cilj da doprinese ravnomernom društveno-ekonomskom razvoju u Srbiji kroz povećanje mogućnosti zapošljavanja, posebno ranjivih i marginalizovanih grupa, podršku socijalnoj koheziji, unapređenje lokalne infrastrukture, podršku integracijama Republike Srbije u Evropsku uniju i jačanje informacione bezbednosti Vlade Republike Srbije. Projekat je učestvovao i u jačanju zdravstvenog sistema za odgovor na pandemiju COVID-19. Projekat finansira Kraljevina Norveška sa 8,7 miliona evra, a aktivnosti na terenu sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

PRATITE NAŠ PORTAL I NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

PRIJATELJ  TEKSTA

PRETHODNE VESTI

Konferencija Budućnost STEAM obrazovanja u Srbiji u organizaciji Fondacije Ana i Vlade Divac !!!

  • Izvor: Fondacija Ana i Vlade Divac

Online konferencija Budućnost STEAM obrazovanja u Srbiji koju organizuje Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa NCR Srbija, biće održana u utorak 15. juna od 12 časova.

Na događaju će biti predstavljeni rezultati projekta Podrška STEAM obrazovanju u Srbiji koji realizuju Fondacija Ana i Vlade Divac i NCR Fondacija, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Centrom za promociju nauke, ali će se razgovarati i o budućnosti STEAM obrazovanja u Srbiji iz vizure kompanija, fondacija, ministarstva, nastavnika i učenika škola.

U okviru ovog projekta, devet škola je dobilo sredstva za nabavku opreme za realizaciju savremene nastave i vannastavnih aktivnosti iz STEAM oblasti. Donacija u vrednosti od 3,5 miliona dinara omogućiće da više od 7000 učenika u Srbiji dobije kvalitetnije obrazovanje u domenu nauke, tehnologije, inženjerstva, umetnosti i matematike, kroz unapređenje savremene nastave i vannastavnih aktivnosti.

Engleski pojam STEAM javlja se kao akronim, koji upućuje na nekoliko akademskih disciplina: nauka (science), tehnologija (technology), inženjerstvo (engineering), umetnost (arts) i matematika (mathematics).  Prema mišljenju brojnih stručnjaka, STEAM veštine ne treba izučavati izolovano kao posebne predmete, već ih je potrebno implementirati u sve škole, bez obzira na dominantni profesionalno-obrazovni profil za koji bi se učenik opredelio. Bez obzira čime će se pojedinac baviti, STEAM predmeti biće mu neohodni za uspešno snalaženje na tržištu rada.

POGLEDAJTE AGENDU OVDE.

PRATITE NAŠ PORTAL I NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

PRIJATELJ  TEKSTA

PRETHODNE VESTI

U Ćupriji održana druga radionica u okviru projekta „Unapređenje poslovne klime u Srbiji“ !!!

U sredu, 9. juna u Ćupriji je održana druga radionica u okviru projekta „Unapređenje poslovne klime u Srbiji“.

Predstavnici pilot jedinica lokalnih samouprava, među koji je bila i opština Ćuprija su na drugoj sesiji radionice vezanoj za implementaciju GIS platforme u opštine Srbije razmenili iskustva o značaju ove platforme za bolje funkcionisanje komunalnih zajednica.

Moderatori radionice bili su Markus Merie i Eva- Lena Linden, GIS programeri švedske opštine Jevle.
Na ovim radionicama moderatori opštine Jevle u Švedskoj lokalnim samoupravama u Srbiji predstavljaju svoj model organizovanja stambenih zajednica.

PRATITE NAŠ PORTAL I NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

PRIJATELJ  TEKSTA

PRETHODNE VESTI