NAJNOVIJE VESTI

– Portal www.media-ps.rs osnovan je početkom (krajem januara) 2013 godine i ima za cilj da privuče što veći broj posetilaca koji će biti blagovremeno obavešteni o svemu što bi jednom posetiocu portala bilo zanimljivo da pročita ili pogleda (vesti grada, selo, dru[tvo ekonomija, sport, kultura itd.)

– Jedan od ciljeva portala je da mlade ljude željne afirmacije na medijskom polju Srbije afirmiše na taj način što će za početak postati dopisnici volonteri koji će izveštavati šta se dešava u njihovom gradu , tačnije da prate sva dešavanja bitna za grad u kome žive kao i dopisnici iz sela, izveštavati šta je uradejno ili šta će da se uradi u selu , tako da i na taj način podstaknu razvoj sela  , koja su nažalost postavljena u drugi plan.

Sada, naš  portal čine mladi ljudi koji žele da  pruže korisne informacije svim posetiocima portala, bez ikakve finansiske pomoći,  saradjujuci sa  svim lokalnim i regionalnim medijima na obostranu korist.

 

  Informacije na našem portalu su kako autorske, tako i preuzte sa drugih medija sa kojima naš portal saradjuje, naravno uz njihovu saglasnost o prenošenju informacija uz obavezno navodjenje  izvora.