MENUMENU

NAJNOVIJE VESTI

Naš  portal čine mladi ljudi koji žele da  pruže korisne informacije svim posetiocima portala, bez ikakve finansijske pomoći,(iskljucivo volonterski rad) saradjujući sa  svim nacionlanim, regionalnim i naravno lokalnim medijima na obostranu korist.

Informacije na našem portalu su većinom autorske, ali  i preuzete sa drugih medija sa kojima naš portal saradjuje, naravno uz njihovu saglasnost o prenošenju informacija uz obavezno navodjenje  izvora. 

 Gl.urednik portala:

Sasa Prokić-Proka

Zamenik gl . urednika 

Željka Prokić

Dopisnik Topola : Dragana Marinković 

Dopinik Paraćin :  Danijela Stojanović

Dopisnik Čačak : Ljubica Sokić

Dopisnik Despotovac : Marko Mirkovć

Dopisnik Svilajnac : Miloš Vidaković

Dopisnik Šabac : Dušam Makević

Dopisnik Pirot : Miljana Nikolić