JAVNI KONKURS za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada

PR tekst JOŠ NIJE KASNO – UPIS JE U TOKU !

Autor: MEDIA PS

Raspisuje se JAVNI KONKURS za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji opštine Despotovac za 2022. godinu

Dana 20.07.2022. raspisan je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima (domaćinstvima) u sprovođenju mera porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP 1/22 na teritoriji opštine Despotovac
Cilj sprovođenja mera energetske sanacije je unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji opštine Despotovac
Rok za podnošenje prijava je 21 kalendarskih dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici www.despotovac.rs i oglasnoj tabli opštinske uprave Despotovac,
Konkurs je otvoren zaključno sa danom 10.08.2022. godine.

Popunjeni, potpisani i odštampani prijavni obrazac u tri primerka (jedan original i dve kopije) i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„PRIJAVA ZA JAVNI KONKURS za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada – koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode – NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijava se predaje lično na pisarnici Opštinske uprave Despotovac, ili preporučeno poštom na adresu:
Opštinska uprava Despotovac

Komisija za realizaciju mera energetske sanacije,

Ul. Milosava Zdravkovića Resavca br. 4, Despotovac 35213

Učenici su pokazali veliko interesovanje i zahvalili autorki izložbe na zanimljivom predavanju.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog konkursa možete se obratiti na kontakt telefon 035/611-117 i na elektronsku adresu: e-mail: [email protected]

        Sve potrebne informacije, kao i konkursnu dokumentaciju možete naći na sajtu opštine Despotovac: http://www.despotovac.rs, u odeljku “KONKURSI”.

PRATITE NAŠ PORTAL I NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

yt

PRIJATELJ  TEKSTA

EKONOMIJA VESTI GRADA VESTI GRADA DESPOTOVAC