Evo koje projekte je u predhodnom periodu realizovalo JP „RESAVSKA PEĆINA“

Soptvenim sredstvima i subvencionisanim sredstvima Ministarstva zaštite životne sredine, JP „RESAVSKA PEĆINA“ je predhodnom periodu, kako navodi direktorka Ana Nešić-Bogdanović, realizovala sledeće projekte:

Evo koje projekte je u predhodnom periodu realizovalo JP „RESAVSKA PEĆINA“

Foto: gradskevesti.com

Rekonstrukcija i postavljanje novog staklenog objekta za prodaju ulaznica, na Spomeniku prirode „Resavska pećina“,

Završena istraživanja lampenflore u Resavskoj pećini,
– Završena su istraživanja insekata i drugih beskičmenjka u Resavskoj pećini,
– Sanirana je platforma na izvoru Velikog vrela, na Spomeniku prirode hidrokompleks „Lisine“,
– Sanirani mostovi na pešačkoj stazi na Spomeniku prirode hidrokompleks „Lisine“,
– Završen je projekat monitoringa „Velikog vrela“ na Spomeniku prirode hidrokompleks „Lisine“,
– Završena je izrada Studije biodiverziteta na Spomeniku prirode hidrokompleks „Lisine“

PRATITE NAŠ PORTAL I NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

PRIJATELJ  TEKSTA

SRBIJA GRADOVI VESTI GRADA VESTI GRADA DESPOTOVAC