Opština Ćuprija ušla je u proces revizije lokalnog akcionog plana za upravljanje migracijama

U okviru saradnje Komesarijata za izbeglice i migracije i globalnog programa Nemačke razvojne saradnje „Migracije i dijaspora”, koji u Srbiji sprovodi Nemačke agencije za međunarodnu saradnju (GIZ), Opština Ćuprija ušla je u proces revizije lokalnog akcionog plana za upravljanje migracijama.

Opština Ćuprija ušla je u proces revizije lokalnog akcionog plana za upravljanje migracijama

Foto: cuprija.rs

Tim povodom u zgradi Opštinske uprave opštine Ćuprija danas je održana informativna sesija, u cilju aktivnog uključivanja svih relevantnih lokalnih institucija koje mogu da daju podršku i doprinos u upravljanju migracijama. Među učesnicima našli su se predstavnici Opštine Ćuprija, lokalnog i regionalnog ogranka Komesarijata za izbegliece, Saveta za migracije opštine Ćuprija, Crvenog Krsta i Centra za socijalni rad Ćuprija.

Opština Ćuprija ima lokalni akcioni plan za upravljanje migracijama, konstatovano je na sesiji, ali je zaključeno da je, zbog fokusa na nekoliko aktuelnih migrantskih kategorija, potrebno da se obavi revizija ovog strateškog dokumenta/

„U 2021. godini došlo je do fokusiranja na nove migrantske kategorije, s posebnim osvrtom na ekonomske migrante, dijasporu i žrtve trgovine ljudima. Ustanovljeno je da je potrebna revizija svih lokalnih akcionih planova, kako bi bile obuhvaćene i ove nove migrantske kategorije“, podvukao je na današnjoj info sesiji Mihajlo Tomašević, konsultant u Komesarijatu za izbeglice i migracije.

Pomoćnik predsednika Opštine Ćuprija Branko Milojević ocenio je kako su ekonomski potencijali ćuprijske dijaspore ogromni, veći i značajniji čak i od stranih investicija, i dodao kako je lokalna samouprava već počela sa formiranjem interne baze podataka o dijaspori, podvukavši da je baza koja će biti napravljena u okviru jednog ovakvog strateškog dokumenta, potrebnaĆupriji za njen dalji ekonomski razvoj.

S tim u vezi treba podsetiti da je jačanje ključnih nacionalnih aktera da u većoj meri koriste pozitivne efekte koje migracije i dijaspora imaju na društveni i ekonomski razvoj zemlje, upravo cilj globalnog programa „Migracije i dijaspora“.

Izvor: cuprija.rs

PRATITE NAŠ PORTAL I NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

yt

PRIJATELJ  TEKSTA

SRBIJA GRADOVI VESTI GRADA VESTI GRADA ĆUPRIJA