Predavanje istoričara Milovana Balabana na temu „Berlinski kongres – britanski okvir Srbije“ možete pogledati na Jutjub kanalu KCNS !!!

  • Izvor: KC NS

21/08/2020

Predavanje istoričara Milovana Balabana na temu „Berlinski kongres – britanski okvir Srbije“ ( 22. 8. 2020. ) može se pogledati na zvaničnom Jutjub kanalu Kulturnog centra Novog Sada.

trong>Istoričar Milovan Balaban predavanje je započeo Berlinskim kongresom. Naime, skrenuta je pažnja na dogovore velikih sila koji su bili uspostavljeni i pre samog kongresa, a potom je dat jedan od ključnih interesa Britanije.

„Posle nekoliko godina uspostavljanja dominacije Rusije na moreuzima, Britanija je praktično već četrdesetih godina devetnaestog veka uspela tu dominaciju da potisne i eliminiše, i da Bosfor i Dardaneli ostanu negde u okviru Turske i pre svega, u njenoj interesnoj sferi“, rekao je Balaban.


U nastavku, predavač je govorio o posledicama Sanstefanskog mira i ciljevima Britanije, a to su bili sputavanje Rusije i, uz sadejstvo Austrougarske, obuzdavanje srpskog faktora. Balaban je govorio i o razlozima iz kojih je Britanija bila protiv austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine, a zatim i zašto je kasnije istu podržavala.

Takođe, pojašnjeno je i koje su uslove Rusija i Britanija nudili Austrougarskoj kako bi je pridobili. Nakon priče o Berlinskom kongresu, Balaban je govorio o stavovima Britanije nakon Balkanskih ratova, tokom Prvog svetskog rata i za vreme Jugoslavije, čime je predavanje privedeno kraju.

Celo predavanje možete pronaći na youtube kanalu:

KULTURA VESTI GRADA NOVI SAD