Završen konkurs za mere energetske efikasnoti na porodičnim kućama na području grada Užica !!!

  • Izvor, foto: uzice.rs

11/10/2021

Završen je konkurs za mere energetske efikasnoti na porodičnim kućama u četvrtoj zoni stanovanja i objektima za kolektivno stanovanje na području grada Užica.

Završen konkurs za mere energetske efikasnoti na porodičnim kućama na području grada Užica !!!

Prema preliminanoj rang listi sredstva će moći da koristi 240 prijavljenih, a najveći broj njih vlasnici su stanova u stambenim zgradama.

Za meru zamena stolarije u zgradama koletivnog stanovanja odobrena su sredstva za 215 prijava, koje su ispunile sve uslove konkursa. Kada je reč o meri koja se odnosi na zamenu stolarije na porodičnim kućama u četvrtoj zoni stanovanja biće subvencionisano 20 vlasnika tih objekata. U ovoj zoni stanovanja, uz subvenciju biće nabavljena četiri kotla na gas i na jednom objektu urađena termoizolacija.


16 prijava nije ispunilo uslove konursa, a prigovore na preliminarnu listu je moguće podneti Komisiji do 16. oktobra. Korisnici čija imena budu na konačnoj listi dužni su da u roku od 7 dana, od izlaska konačne rang liste potpišu Ugovor za izvođačem radova čiji su predračun dostavili. Visine sa pojedičanim iznosima koje uplaćuje Grad Užice, dostavljene su izvođačima radova.

Podsetimo, Ministarstvo rudarstva i energetike i Grad Užice su opredelili su osamnaest miliona dinara za primenu mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama u četvrtoj zoni i u stanovima u stambenim zgradama.

EKONOMIJA