MENUMENU

NAJNOVIJE VESTI

Opština Despotovac predvidela je budžetom za 2018. godinu ZA POLjOPRIVREDU 33,6 miliona dinara u 2018. godini!!!

  • Izvor: Lokalna Samouprava Despotovac
Broj pregleda: 323

Despotovac-Opština Despotovac predvidela je budžetom za 2018. godinu ukupan iznos od 33,6 miliona dinara za ulaganje u poljoprivredne delatnosti.

10.06.2018. godine – Iznos predviđen za pomoć opštinskim poljoprivrednicima raspoređen je na sledeći
način:
* otplata kamata za poljoprivredne kredite – 2 000 000 din.
* subvencije za poljoprivredu – 15 700 000 din.
* dotacije udruženjima („Resavski simentalac“, „Plava šljiva“, „Beljanica“) – 1 800 000 din.
* prevoz na sajam i usluge matičenja stoke – 500 000 din.
* geodetske usluge – 100 000 din.
* revitalizacija poljskih puteva – 2 000 000 din.
* projektna dokumentacija – 500 000 din.
* nabavka zemljišta – 500 000 din.
* projekat sprovođenja komasacije – 10 500 000 din.

U okviru subvencija do sada je realizovano ukupno 4,4 miliona dinara i to za osemenjavanje goveda (93 000 din.), nabavku nazimica (100 000 din.), nabavku teladi (570 000 din.), nabavku ovaca i koza (1 082 000 din.), ratarsku mehanizaciju (321 376 din.), nabavku sadnica (1 562 164 din.) i pčelarstvo – matice i košnice (666 613 din.)

PRETHODNE VESTI