MENUMENU

NAJNOVIJE VESTI

Od 1.10.2019 do 31.12.2020. godine sprovodiće se projekat „Savetodavna služba za građane opštine Ćuprija“ !!!

Od 1.10.2019 do 31.12.2020. godine, sprovodiće se projekat „Savetodavna služba za građane opštine Ćuprija“ u zgradi Opštine i u seoskim mesnim kancelarijama prema utvrđenom rasporedu, koji će naknadno biti objavljen.

Besplatna pravna podrška pružaće se sledećim kategorijama: socijalnom ugroženom stanovništvu, starim licima, osobama sa invaliditetom, dugoročno nezaposlenim licima, nacionalnim i verskim manjinama, izbeglicama, interno raseljenim licima.

Besplatna pravna podrška odnosi se na pružanje besplatnih pravnih saveta, pisanje zahteva, molbi građana sa gradske i seoskih teritorija opštine Ćuprija.

Projekat „Savetodavna služba za građane opštine Ćuprija“ realizuje se u okviru programa podrška vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – SWISS PRO, koji sprovodi kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), u partnerstvu sa stalnom konferencijom gradova i opština.

Za sve informacije građani se mogu obratiti stručnom licu u zgradi Opštine od 1.10.2019. godine.

PRETHODNE VESTI