MENUMENU

NAJNOVIJE VESTI

Nastavak arheoloških istraživanja na teritoriji Ćuprije !!!

  • Izvor, foto :Muzej Horeum Margi- Ravno

Ove godine nastavljaju se arheološka istraživanja na teritoriji Ćuprije.

Ministarstvo kulture i informisanja je ove godine odobrilo 1.300.000 dinara za nastavak arheoloških istraživanja na teritoriji Ćuprije za projekte Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kragujevca, nastavak arheoloških istraživanja na lokalitetu Horreum Margi (700.000 dinara) i Arheološkom institutu iz Beograda za arheološka istraživanja na neolitskim naseljima, Stubline i Kraljevo polje (600.000 dinara).

U 2019. godini je za ove projekte predviđeno sufinansiranje iz Budžeta opštine Ćuprija sa oko 700.000 dinara.

Ministarstvo kulture je takođe podržalo i projekat Muzeja „Horeum Margi-Ravno“ Ćuprija za adaptaciju depoa sa 400.000 dinara….

PRETHODNE VESTI

MILAN PETKOVIĆ -„22“